Versie 2 16-11-2018

De Maasbever is het officiële orgaan van de Maasdijkse Belangen Vereniging (MBV). De doelstelling van de Maasbever is kort samengevat om Maasdijkers te informeren over wat er in Maasdijk leeft en gebeurt en de gemeenschapszin te stimuleren. De Maasbever wordt maandelijks gratis huis aan huis verspreid en heeft geen winstoogmerk. De redactie van de Maasbever bestaat uit vrijwilligers.

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij uitleg over welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Wij kunnen van onze adverteerders, abonnees, sponsors en de vrienden van de Maasbever de volgende gegevens verwerken:
Naam, postadres, e-mail adres en bankgegevens.
De persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan voor het voeren van de administratie, facturatie en het leveren van de overeengekomen diensten noodzakelijk is.

Bewaartermijnen

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de genoemde doeleinden te realiseren.

Beveiligingsmaatregelen

De Maasbever treft passende beveiligingsmaatregelen om het verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens aan ons accountantskantoor voor de (financiële) administratie.
Persoonsgegevens worden verder enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is.

Website

Van bezoekers van de openbare website van de Maasbever worden geen persoonlijke gegevens gevraagd of vastgelegd, anders dan door middel van de zogenaamde cookies. Deze dienen om het functioneren van de website te optimaliseren en voor statistische analyse van het gebruik van de website.
Gasten die de website voor de eerste keer bezoeken krijgen via een meldingen scherm informatie over het gehanteerde cookie beleid, conform de richtlijnen van de AVG, en kunnen zelf kiezen of ze daar wel of niet mee akkoord gaan.

Recht op inzage, wijzigen, wissen en overdragen van persoonsgegevens

Als relatie van de Maasbever, als adverteerder, abonnee, sponsor of vriend van de Maasbever hebt u het recht om opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De Maasbever zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

Klachten

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden voorgelegd, zodat wij met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De Maasbever is gerechtigd om wijzigingen in deze privacy verklaring aan te brengen.

Vragen

Vragen kunnen gesteld worden aan de redactie van de Maasbever per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Maasbever is een uitgave van de Maasdijkse Belangen Vereniging.

Verspreidingsgebied: Maasdijk
Oplage: 2000 stuks
Heeft u klachten over de bezorging van de Maasbever? Deze kunt u melden via: http://www.broosverspreidingen.nl 

Facebook www.facebook.com/maasbever 

Twitter www.twitter.com/maasbever

Postadres: De Maasbever
p/a Callenburghstraat 31 
2676 VV Maasdijk

Bankrelatie: Rabobank Westland IBAN: NL39 RABO 0340 3336 50

Advertenties

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redactie       A DSC09761sep902ac ss tekst              

Rien Mostert
Tel: 0174-513306
Tel: 06 -13678449
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leo van Ruyven
Tel: 06 - 47028024
E-mail: lDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Martine van der Meer
Tel: 06 -10105530
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fotograaf: 

Leo van Ruyven
Tel: 06 - 47028024                                                                                                      
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                    

De Maasbever is een uitgave van de Maasdijkse Belangen Vereniging met als doel om alle inwoners van Maasdijk te informeren over, en te betrekken bij wat er in ons dorp leeft.

De redactie bestaat uit vrijwilligers die maandelijks kopij en fotomateriaal produceren en verzamelen. Hierbij heeft Maasdijks nieuws nadrukkelijk voorrang. De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden kopij (voor zover mogelijk in overleg) te weigeren of in te korten. 

De Maasbever wordt in Maasdijk huis aan huis gratis verspreid. Tevens wordt de Maasbever bezorgd bij diverse zorginstellingen in het Westland ten behoeve van oud-Maasdijkers. Voor lezers buiten Maasdijk / Westland is het mogelijk om tegen betaling een post-abonnement te nemen.  

De Maasbever werkt zonder winstoogmerk en wordt mogelijk gemaakt door adverteerders en door de steun van "De vrienden van de Maasbever".

Wilt u zich aanmelden voor een post-abonnement of vriend van de Maasbever worden?  Stuur een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De opmaak en druk worden verzorgd door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Volg ons ook op Social Media

facebook iconNaar Facebook

twitter iconNaar Twitter

Hoe moet ik kopij en foto's aanleveren?

Kopij kan per email worden aangeleverd op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tot ca 10 dagen vóór de verschijningsdatum. Zie hiervoor de pagina "adverteren".
Tekst dient bij voorkeur te worden aangeleverd in de vorm van een separaat Word bestand als bijlage bij de email. Foto's uitsluitend aanleveren in de vorm van separate JPG bestanden met voldoende resolutie als bijlage bij de email. Dit betekent dat de bestandsgrootte tussen ca 400 kB en 1 Mb per foto's moet zijn. Foto's die zijn opgenomen in Word bestanden of in het tekstveld van een email kunnen door ons niet verwerkt worden of ten koste van kwaliteitsverlies. 

 Hoe word ik vriend van de Maasbever?

Regelmatig krijgen we de vraag: “Wat houdt het in om Vriend van de Maasbever te zijn, en hoe kan ik vriend worden?”

De Maasbever heeft geen winstoogmerk en de redactieleden krijgen geen vergoeding. De kosten van de maandelijks uitgave van deze dorpskrant moeten voornamelijk worden opgebracht door inkomsten uit advertenties. Gezien de kleine oplage en het kleine verspreidingsgebied valt dit niet altijd mee. Natuurlijk zijn we onze (vaste) adverteerders erg dankbaar dat zij de verschijning van de Maasbever mede mogelijk maken.

Maar gelukkig zijn er daarnaast veel Maasdijkers die de Maasbever financieel steunen als “vriend” met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 5,00. Maar een hoger bedrag mag natuurlijk ook. De toegezegde bijdrage wordt jaarlijks automatisch geïncasseerd.

Iedere Maasdijker kan zich aanmelden als vriend bij de redactie via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Hoe kan ik postabonnee van de Maasbever worden?

Dit is een aparte service voor lezers die buiten Maasdijk wonen. Als u betrokken wilt blijven bij het Maasdijkse nieuws, en maandelijks de Maasbever in de brievenbus wilt ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via een email aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           
De kosten hiervan bedragen op dit moment (vanwege de steeds hogere portokosten) € 24,95 per jaar. 

Wilt u een advertentie plaatsen? U bent verzekerd van een uitstekende prijs/prestatie verhouding,

want de Maasbever is Maasdijks meest gelezen krant.  Bovendien steunt u daarmee ons eigen dorpsblad. 

Onze vaste adverteerders krijgen voorrang bij het plaatsen van berichten op de Maasbever Facebook pagina.

Advertentietarieven 2024

Formaat prijs excl BTW bxh (mm)     
1/32 € 12,45 66 x 46  Liggend  
1/16 € 23,95 133 x 46  Liggend  
1/8 € 46,95 133x94  Liggend  
1/4 € 83,95 133x193  Staand  
1/2 € 163,95 270x193  Liggend  
1/1 € 289,95 270x390  Staand  

 

Alle bedragen zijn exclusief BTW. Voor de voorpagina geldt een hoger tarief (op aanvraag). 

Zie onderaan deze pagina de specificaties waaraan  aangeleverde advertenties moeten voldoen.

Voor nadere informatie over de mogelijkheden van adverteren en het insturen van advertenties,
neem contact op met: Rien Mostert  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Overzicht verschijningsdata in 2024

Datum Verschijning :   Deadline voor kopij/advertenties :

25 januari           18 januari                        
29 februari           22 februari      
28 maart            21 maart        
25 april            18 april        
30 mei             23 mei        
27 juni             20 juni       
In juli verschijnt er geen Maasbever i.v.m. vakantie 
29 augustus  	 		22 augustus  
26 september      	19 september   
31 oktober         	24 oktober    
28 november          	21 november  
19 december          	12 december (Kerst Special)      

 Aan welke specificaties  moeten aangeleverde advertenties voldoen?

Vanzelfsprekend streven wij ernaar dat uw advertentie met professionele kwaliteit in de Maasbever komt.
Dat wil zeggen met het juiste lettertype en grootte, en een afbeelding of bedrijfslogo in kleur en haarscherp afgedrukt.
Om dat te kunnen garanderen en klachten te voorkomen hanteren wij de onderstaande richtlijnen.
  
Afhankelijk van het formaat moet de advertentie staand of liggend worden aangeleverd:
1/32   66 x 46  mm Liggend
1/16 133 x 46  mm Liggend
1/8   133 x 94  mm Liggend
1/4   133 x 193 mm Staand
1/2   270 x 193 mm Liggend
1/1   270 x 390 mm Staand
 
 • Advertenties dienen te worden aangeleverd als één PDF bestand, dus geen losse onderdelen met tekst en afbeeldingen.
 • Voor een kleur-echte weergave dient het bestand opgemaakt te zijn in CMYK kleuren. Dus geen gebruik van PMS kleuren.
 • Het PDF bestand dient op het netto formaat aangeleverd te worden, geen afloop rondom. (formaten, zie bovenstaand)
 • Afbeeldingen in het PDF bestand dienen een minimale resolutie van 200 dpi te hebben. 
Voldoet uw advertentie niet aan bovenstaande specificaties? Dan kan uitgeverijwestmedia
u hierbij in onderling overleg van dienst zijn voor het opmaken en eventueel ontwerpen van uw advertentie.
Vanzelfsprekend worden hiervoor dan apart kosten in rekening gebracht. 

 

 

Over de Maasbever

De Maasbever is een uitgave van de Maasdijkse Belangen Vereniging en verschijnt maandelijks op de laatste woensdag van de maand.

Verspreidingsgebied: Maasdijk
Oplage: 2000 stuks

Neem contact op

POSTADRES
De Maasbever p/a
Callenburghstraat 31
2676 VV Maasdijk

ADVERTENTIES
E-mail: advertentie@maas­bever.nl

REDACTIE
Rien Mostert 
Tel: 0174-513306 
06-13678449 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste Uitgave

We hebben 376 gasten en geen leden online